UltraHydra

Keramisk olieudskiller og sedimentfilter til procesvand.
Økonomiske vandbehandlings systemer - Lang levetid og høj flux
Til bl.a vandbaserede rensemaskiner, omvendt osmose anlæg og vaskehaller


Unsplashed background img 1

Enestående og unik vandfiltrering

Med 0.04 μm ultrafiltrering er UltraHydra bedre og mere effektivt end noget andet sedimentfilter.
• Laveste udgift målt på levetid (TCO)
• Perfekt til høje temperaturer
• Kan benyttes i ekstreme miljøer (stærk syre, stærk base, opløsningsmidler, oxidationsmidler)
• Tolererer ekstreme temperaturudsving
• Meget lavt energiforbrug, effektiv fra 0,2bar
• Lang levetid
• Ydeevnen forbedres væsentligt på alle vandbehandlingsanlæg.
• UltraHydra SIC erstatter forbruget af sediment og kulfilter.

Genanvendelse af procesvand og vaskevand

Vask af maskindele med vandbaserede rensemaskiner betyder ofte en høj udgift til bortskaffelse af vaskevandet.
Uden effektiv filtrering er der betydelige udsving i kvaliteten af skyllevandet, samt høje udgifter forbundet med evt. genopvarmning af vandbaserede proceskar og genpåfyldning af vaskemiddel.
Ved at filtrere og genanvende procesvandet i vaskesystemer opnåes væsentlig højere kvalitet af skyllevandet i bl.a rensemaskiner til maskindele og i vaskehaller hvor filteret også fungerer som olie separator

Væsentligt længere levetid på omvendt osmose membraner da (fouling) elimineres.

• Forebygger tilstoppelse (fouling) af RO Membraner
• Højere ydeevne - i en jævn kurve
• 0.04 μm filtrering - Reducerer TDS
• Filtrerer ( log 7) (99.99999%) bakterie væk målt efter ASTM F838-05
• Hurtig rengøring - lav nedetid

UltraHydra anvendes i mange forskellige industriprocesser og applikationer.

UltraHydra er markedets mest økonomiske olieudskiller i vandbaserede rensemaskiner og vaskehaller

Genanvendelse af procesvand, vaskevand og skyllevand bidrager til væsentlige besparelser

Lang levetid og høj flux kendtegner de keramisk vandbehandlings systemer vi leverer rundt om i verden
keramisk olieudskiller

UltraHydra - Keramisk ultrafiltrering

Anvendelsesmulighederne for vores keramiske ultrafiltrerings filter er omfattende.
Vandfilteret udkonkurrerer alle andre kendte metoder som olieudskiller ved spildevandsrensning
Det samme vandfilter benyttes til genanvendelse af skyllevand.
Som drikkevandsfilter er filteret suverænt især hvor der ikke er vandværksforsyning.

Projekter

I Alaska benyttes filteret til vandrensning og vandbehandling af gletsjervand med højt indhold af ler
Dansk Brandteknik i Søborg påfylder brandslukningsudstyr fra et fuldautomatisk 0 PPM / 0 °dH vandbehandlings system
I Singapore filtreres skyllevand med højt indhold af magnesium til genanvendelse
I Esbjerg benyttes een af vores første keramiske UltraHydra som eneste pre-filter i et RO ultra rent vands anlæg hvor der vandbehandles store mængder vandværksvand.
I Nigeria er rust i vandforsyningen et kæmpe problem - men ikke for dem der har installeret et keramisk filter
Koatek i Jægerspris renser sit skyllevand fra et opvarmet skyllekar
Nordjysk Bilpleje genanvender vaskevand og olieudskiller med eet og samme keramisk ultrafiltrerings-filter
I Norge benytttes UltraHydra til filtrering af procesvand fra havdambrug
I United Arab Emirates bruges UltraHydra som point-of-use filter i højhuse hvor drikkevandet bliver farvet på den lange tur i rørsyetemerne
I Rusland bortfiltreres kraftige mængder rust og tungmetaller væk fra vandværksforsyningen med UltraHydra

Dit vandbehandlings projekt - E-Mail office@ultrahydra.com - Ring 28124569

CERTIFICERET
• ASTM F838-05: Log 7 fjernelse af bakterie
• NSF-DBA Reg. No. 1935/2004: Godkendt til kontakt med fødevare
• NSF /ANSI 61: Drikkevand standard
Unsplashed background img 3